Skillnaden


Skillnaden2

Skillnaden på insats mellan ett bra beslut och ett mediokert är ofta liten. ”The devil lies in the details.” Att hålla alla bollarna i luften! Att då få varje del och aspekt genomlyst av en business manager och en creative director i kombination, ger ett helt nytt perspektiv.

I varje del av projekten ser vi saken från två håll, med olika ögon. Förenklat kan man säga kundnyttan matchas mot företagsnyttan, samtidigt som kommunicerbarheten hela tiden hålls i fokus. Kombinationen ger bra grund för att se åtgärderna i kontext: hur påverkas produkten och företaget, ställt mot hur synen på produkten och företaget påverkas hos kunden/konsumenten. Det ger ett bättre underlag för rätt beslut. Vi kan bättre se nya möjligheter för era produkter och affärer.