Varför extern kraft?


Batteri-2

Det finns många bra anledningar att kalla in extern kraft. Alla tampas vi med problemet att få tillräckligt många saker att ske. Den operativa verksamheten måste gå först.  Skäl till behov av hjälp kan vara:

  • Tid som saknas
  • Brist på fokus
  • Erfarenhet som saknas
  • Nätverk till tjänster som saknas
  • Bekräftelse från tredje part
  • Hjälp med obekväma sanningar
  • Motverka hemmablindhet
  • Kostnadseffektivisering
  • Behov av kunnigt bollplank