”Target 1 Billion”


Skapande av globalt övergripande vision och långsiktigt mål för ett affärsområde i internationell industri. Målet att nå 1 miljard i omsättning (från knappt 100 miljoner) var så långt från verkligheten då det sattes, att det uppfattades mer som en vision. Målet bröts ned i delmål, planer och aktiviteter. Kontinuerligt uppföljning och korrigering säkerställde att målet stannade i fokus. Målet var planerat att nås efter 10 år men nåddes redan efter 8 år.

target-1