”The Pitch”


”The Pitch”

Affärsutveckling

Skärpa innovativt teknikbolags erbjudande till stort B2C företag, för att landa affär. Utmaningen var att tydliggöra och uttnyttja slutkundsnytta så att kunden också fick del av dessa. Vidare var det viktigt att inte erodera den prisstruktur branschen upparbetat under längre tid. Den föreslagna lösningen uppfyllde de givna kraven, och möjliggör även en premifiering av tjänsten och varumärket.

pitch-2

Fler Case: