Team


Blue-Orange-3

Vår bakgrund är från industri- respektive reklamsidan. Det ger oss en enorm bredd i olika expertis inom ett vitt spektrum. Vi har en gemensam syn på vad som gör skillnad och hur stor vikten av kommunikation är. Vi drar helt enkelt nytta av att kunna se båda perspektiven samtidigt. Vi har tillsammans lång erfarenhet av allt från stora, långa projekt i industriledet till utförda reklaminsatser. Vi jobbar lika gärna i mindre avgränsade projekt som med längre eller återkommande åtaganden.

Vi har ett nätverk av andra sakkunniga att vända oss till när vi behöver, eller för att förmedla till er.