Blue Orange är två samverkande konsulter med kompletterande kunskaper inom ett vitt fält, med ett gemensamt mål: att hjälpa till att förbättra era affärer. Vi ser att många företag fastnar i sina egna hjulspår, trots både kunskap och ambition. Det finns många anledningar till att det blir så.

Den vanligaste anledningen är att det är svårt att hinna med, det operativa arbetet måste gå först. Därför blir många analyser och planer inte av i verkligheten. Affärerna fortsätter ungefär som förut, medan konkurrenterna kanske förbättrar sina affärer och tar av era marknadsandelar. Då är det bra att ta in hjälp utifrån. Det som behöver göras blir gjort. Det blir gjort till en kontrollerad kostnad enligt en bestämd tidsplan. Och ni kan i lugn och ro hantera den dagliga ruljansen under tiden.

Ännu en anledning att anlita extern kraft är att man lätt blir hemmablind. Vi som utomstående har lättare att se krasst och nyktert på bra/dåligt i verksamheten. Det är även lättare att tänka nytt, när man inte samtidigt tänker på nuvarande rutiner och vad olika personer i organisationen eller kunder tycker. Vi kan även bli den som står för obekväma sanningar eller beslut, i stället för ni själva.

En klar fördel med externa konsulter är att det är lätt att prova på ett avgränsat projekt, för att prova både oss och modellen med extern kraft. När projektet är klart så finns inget anställningsansvar, men man kan gå vidare med det man vill, om man vill. Både praktiskt och kostnadseffektivt. Absolut värt att prova!

Första steget är ett förutsättningslöst möte med oss. Det kostar inget mer än er tid, men kan vara början till en lönsam utveckling. Vad finns att förlora?
Kontakta oss nu direkt!