”The Turnaround”


”The Turnaround”

Marknadspositionering

Traditionstyngd grosshandel i heminredningsbranschen har över tid halkat nära på ur premiumsegmentet och behövde en omstart på flera plan. Målsättningen var att återta den position man tidigare haft i premiumsegmentet och om möjligt förstärka den. Arbetet utmynnade i plan för positionering, produktstrategi och kommunikation för att långsiktigt förstärka sin position och samtidigt växa organiskt.

Turnaround-2

Fler Case: